top of page

DỊCH VỤ THƯƠNG HIỆU

Nơi Sáng Tạo Gặp Cơ Hội

Nối Những Chấm Nhỏ Lại Với Nhau

Thế giới hiện đại đang yêu cầu các phương pháp marketing khác, vì công nghệ mới tạo ra nhiều lựa chọn hơn. Khách hàng không còn hài lòng với việc chỉ liên kết KOL đơn giản với thương hiệu của họ. Họ mong muốn có những liên kết cao hơn.

Sử dụng hiểu biết của InQ về thị trường giải trí, các thể loại và KOL, sáng tạo của chúng tôi tỉ mỉ và chi tiết. Điều đó tạo ra âm nhạc phù hợp, chọn KOL phù hợp, tức là hướng sáng tạo phù hợp, và phù hợp với nền tảng của khách hàng.

Đối tượng mục tiêu hiện được chia thành nhiều lớp phức tạp và cách nhìn truyền thống về khán giả không còn phù hợp nữa. Khi các nền tảng kỹ thuật số tiếp tục bỏ lại phía sau con đường truyền thống thì khán giả sử dụng chúng cũng đang thay đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Đó là công việc của chúng tôi để duy trì thương hiệu của khách hàng và là lợi ích của thương hiệu hiện đại.

Bitis

InQ Livestream

VN Beatbox Championship

Music Videos

International KOL

Kỹ Thuật Số

KOL Connect

bottom of page