top of page

KOL Connect

WORKSHOPS

Chúng tôi đã tạo ra một loạt các hội thảo cho mục đích đào tạo cũng như để tiếp thêm năng lượng cho khách hàng của chúng tôi.

Với KOL Connect, chúng tôi có nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau.

Các hội thảo sáng tạo của chúng tôi nhằm mục đích truyền cảm hứng cho mọi người hãy vượt qua lối mòn trong tư duy, tập trung cũng như truyền cảm hứng cho những người khác bằng hành động của bản thân.

Và những buổi hội thảo cũng mang tính giải trí khá cao!

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

bottom of page