top of page

Pro-Audio

Âm Thanh Hiện Trường

Kỹ Thuật Âm Thanh Sân Khấu

Tổng Phổ Âm Nhạc

Sản Xuất Hậu Kỳ Âm Thanh

SFX

Những Dịch Vụ Cung Cấp

Live Mixing

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Live mixing chất lượng cao. Điều này đòi hỏi cả kỹ năng kỹ thuật cũng như kiến thức âm nhạc  như là hiểu biết nhiều thể loại âm nhạc khác nhau.

Thu Âm Multritrack

Làm sạch tất cả các đầu vào âm thanh để có các tệp chất lượng cao, không bị biến dạng.

Mix & Phân Phối

Với kiến thức của chúng tôi về mixing các chương trình trực tiếp cho DVD và các định dạng kỹ thuật số khác, chúng tôi đảm bảo sản phẩm cuối cùng có chất lượng tốt nhất theo tiêu chuẩn quốc tế.

Sản Xuất

Session Connect

bottom of page